cheats_game cheats_game یک سال پیش
599 نفر پسندیده اند | 0 نظر ثبت شده | 748 دیده شده
کاربری در یوتویوب اقدام به ساخت دمو های پر گرافیک با موتور بازیسازی «آنریل ۷» کرده است که هدف او از این کار به تحرک انداختن شرکت های بازیسازی برای استفاده از این موتور بازی سازی است