مجموعه انیمیشن دردونه ها - قهر با کودک تهدید، بی‌محلی، قهر و… با کودکان را به لحاظ روانی بسیار مضر است و در فرایند تنبیهات روانی، کودک به شدت از لحاظ ذهنی و روانی آسیب دیده و در نتیجه این آسیب‌ها باعث عقده‌های روانی متعدد در فرد شده که ممکن است در بزرگسالی وی موجب بروز اختلالات متعدد شود که تمامی آن‌ها ماحصل همین تنبیهات و رفتارهای منفی والدین در دوران کودکی است. #دردونه_ها #قهر #دعوا #تنبیه #تربیت_فرزند #روانشناسی_کودک #روانشناسی #کودک #فرزند #تربیت #قهر_کردن #مشاجره #کلیپیکس #klipix #klipix_com

dordunehaa dordunehaa ۸ ماه پیش
463 نفر پسندیده اند | 0 نظر ثبت شده | 623 دیده شده
مجموعه انیمیشن دردونه ها - قهر با کودک تهدید، بی‌محلی، قهر و… با کودکان را به لحاظ روانی بسیار مضر است و در فرایند تنبیهات روانی، کودک به شدت از لحاظ ذهنی و روانی آسیب دیده و در نتیجه این آسیب‌ها باعث عقده‌های روانی متعدد در فرد شده که ممکن است در بزرگسالی وی موجب بروز اختلالات متعدد شود که تمامی آن‌ها ماحصل همین تنبیهات و رفتارهای منفی والدین در دوران کودکی است. #دردونه_ها #قهر #دعوا #تنبیه #تربیت_فرزند #روانشناسی_کودک #روانشناسی #کودک #فرزند #تربیت #قهر_کردن #مشاجره #کلیپیکس #klipix #klipix_com

دردونه_ها قهر دعوا تنبیه تربیت_فرزند روانشناسی_کودک روانشناسی کودک فرزند تربیت قهر_کردن مشاجره کلیپیکس klipix klipix_com