مجموعه انیمیشن دردونه ها - خشونت و محبت در برخورد با کودکان متدواما باید حس امید و محبت را در بین حرف هایمان جاری کنیم تا آنها حس اهمیت بین خود و والدین را داشته باشند و باید تا جایی که امکان دارد در برخورد با فرزندانمان از خشونت و الفاظی که خشم را منتقل میکنند جلوگیری بکنیم #دردونه_ها #انیمیشن_دردونه_ها #مجموعه_انیمیشن_دردونه_ها #خشونت #محبت #اقتصادی #تعمیر #کمک #آچار #روابط_عاطفی #عروسک #ترس #ترساندن #اسباب_بازی #پول #بی_پولی #قهر #جدایی #دعوا #روانشناسی #روانشناسی _کودک #کودک #فرزند #صدا #کلیپیکس #klipix #klipix_com

dordunehaa dordunehaa ۹ ماه پیش
474 نفر پسندیده اند | 1 نظر ثبت شده | 934 دیده شده
مجموعه انیمیشن دردونه ها - خشونت و محبت

در برخورد با کودکان متدواما باید حس امید و محبت را در بین حرف هایمان جاری کنیم تا آنها حس اهمیت بین خود و والدین را داشته باشند و باید تا جایی که امکان دارد در برخورد با فرزندانمان از خشونت و الفاظی که خشم را منتقل میکنند جلوگیری بکنیم


#دردونه_ها #انیمیشن_دردونه_ها #مجموعه_انیمیشن_دردونه_ها #خشونت #محبت #اقتصادی #تعمیر #کمک #آچار #روابط_عاطفی #عروسک #ترس #ترساندن #اسباب_بازی #پول #بی_پولی #قهر #جدایی #دعوا #روانشناسی #روانشناسی _کودک #کودک #فرزند #صدا #کلیپیکس #klipix #klipix_com

دردونه_ها انیمیشن_دردونه_ها مجموعه_انیمیشن_دردونه_ها خشونت محبت اقتصادی تعمیر کمک آچار روابط_عاطفی عروسک ترس ترساندن اسباب_بازی پول بی_پولی قهر جدایی دعوا روانشناسی روانشناسی کودک فرزند صدا کلیپیکس klipix klipix_com