قوانین کلیپیکس

چنانچه شکایتی نسبت به کاربران، محتوا و یا روند خرید و فروش ویدئو در اپلیکیشن کلیپیکس دارید، لطفا مراتب را با ذکر جزئیات برای ما ارسال کنید تا در اسرع وقت توسط تیم پشتیبانی مورد بررسی قرار گیرد.

پیام شما با موفقیت ارسال شد
دریافت اپلیکیشن کلیپیکس نسخه موبایل