📣گزارشی از برخورد نفتکش با کشتی باری چینی

108

📣گزارشی از برخورد نفتکش با کشتی باری چینی

🔴 خبرهای جالب گنبد:👇👇

ویدئو های بیشتر