💠جسد نهنگی ۱۲ متری در ساحل اسکندریه مصر

30

💠جسد نهنگی ۱۲ متری در ساحل اسکندریه مصر

دانشمندان: این نهنگ به اشتباه وارد مدیترانه شده است، چون این دریا به اندازه کافی پلانکتون برای تغذ

ویدئو های بیشتر