تیزر رسمی توئیتر باشگاه بارسلونا به بهانه پیوستن فیلیپ کوتینیو به جمع آبی اناری ها

125

تیزر رسمی توئیتر باشگاه بارسلونا به بهانه پیوستن فیلیپ کوتینیو به جمع آبی اناری ها

ویدئو های بیشتر