امن‌ترین جا برای زندگی کجاست؟

42

امن‌ترین جا برای زندگی کجاست؟
کجای دنیا بهترین نقطه برای زندگی است؟به عبارتی، کدام کشور ازنظر رتبه‌بندی در زمینه‌هایی نظیر قتل و خودکشی،آ

ویدئو های بیشتر