اعتراف مورینیو به بی ثمر بودن تلاش هایش در یونایتد تا به امروز؛

33

اعتراف مورینیو به بی ثمر بودن تلاش هایش در یونایتد تا به امروز؛
"همه هنوز من را همان ژوزه چلسی می‌دانند"
(زیرنویس فارسی)

ویدئو های بیشتر