81

مصدومیت شدید لوکاکو، بازیکن منچستر در جریان دیدار با ساوتهمپتون که این بازیکن برای مدت کوتاهی بیهوش شد و در نهایت با برانکارد و ماسک اکسیژن

ویدئو های بیشتر