هفتمین همایش بانکداری الکترونیک

55

هفتمین همایش بانکداری الکترونیک
👈باجه داغ با حضور مدیرعامل بانک ایران زمین
🔹 موضوع: استانداردهای پرداخت

ویدئو های بیشتر