سلام صبح بخیر

194

سلام صبح بخیر
اول هفته تون گلباران
یه سلام گرم
یه آرزوےزیبا
یه دعاےقشنگ
براےتک تک شمامهربانان
الهےشادیاتون زیاد
غم هاتون کم
عاقبتتون بخیر

ویدئو های بیشتر