مجموعه انیمیشن بل بشو - خانم همسایه ؛ حواسش به همه‌ چی هست

۱۱۲۵

شاید شما فرد فضولی را در همسایگی‌تان داشته باشید که نه دوست دارید به او نزدیک باشید و نه می‌توانید از دیدنش اجتناب کنید اما برای همسایگی مرزی وجود دارد که هیچکس نباید به خود اجازه عبور از آن را بدهد. همسایه های فضولی که حواسشان به همه چی هست تا ببینند همسایه هایشان چه میکنند

دیدگاه ها